Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz poniżej swój adres emailowy.

Pfeifer & Langen Glinojeck SA
Ul. Mickiewicza 35
60-959 Poznań
e-mail: coproducts@diamant.pl
tel. (23) 675 01 61, (23) 675 01 67

Tofi - Melasowane wysłodki buraczane

Współczesna krowa mleczna narażona jest w okresie wczesnej laktacji na nadmiernie ujemny bilans energii, którego następstwem są: zmniejszona wydajność mleka, większa zapadalność na choroby metaboliczne i infekcyjne (mastitis) oraz pogorszenie wskaźników rozrodu. Ujemny bilans energii spowodowany jest z jednej strony wysoką produkcją mleka, a z drugiej strony trudnością w pokryciu wysokiego zapotrzebowania na energię, wynikającego z tej wydajności. Niedostateczne pokrycie zapotrzebowania na energię wynika z kolei ze słabego apetytu krów po wycieleniu, będącego głównie następstwem nadmiernego otłuszczenia krów zasuszonych i złego żywienia w kilku ostatnich tygodniach przed porodem, a także często ze zbyt niskiej koncentracji energii
w dawce pokarmowej.
 

Tofi - to pasza wytwarzana z krajowych surowców otrzymywanych w procesie przerobu buraków cukrowych.

W celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na energię „najprostszym” sposobem jest zwiększenie udziału paszy treściwej w dawce. Niestety, zbyt duże dawki tych pasz, zwłaszcza skarmiane nieumiejętnie, powodują nadmierne obniżenie pH płynu żwacza, co negatywnie wpływa na tempo namnażania się bakterii celulolitycznych, których aktywność decyduje o trawieniu włókna, a przez to o pobraniu paszy. Skutkiem najbardziej groźnym są subkliniczne lub kliniczne postacie kwasicy żwacza. Każde obniżenie pH płynu żwacza powoduje zmniejszenie pobrania paszy, co pogarsza, zamiast poprawiać bilans energii. Obniżenie pH płynu żwacza wynika przede wszystkim z nadmiernej i szybkiej fermentacji węglowodanów niestrukturalnych (skrobi) znajdujących się w paszach zbożowych. Z tego względu poszukuje się innych, alternatywnych źródeł energii, których wpływ na środowisko żwacza byłby mniej drastyczny.
 

następna strona >>